Visos funkcijos iki balanso, I.SAF, I.VAZ, I.SAF-T, GPAIS...

News

BCPlius is adapted to work with Windows 10 operating system. Our company successfully uses BCPius system in Windows 10 environment.

Articles

BCPlius is adapted to work with Windows 10 operating system. Our company successfully uses BCPius system in Windows 10 environment.

Efektyvus pokyčių valdymas ir orientacija į klientą, naudojant verslo valdymo sistemas
Žurnalas "Verslo labirintas", Nr. 2 (47), 2007 balandis

Laisvosios rinkos ekonomikos sąlygomis svarbiausiu įmonės turtu tampa vartotojas. Turėdamas galimybę rinktis, gaudamas daug įvairios informacijos, jis tampa gerai informuotas, nuolatos reikalauja įvairesnių, kokybiškesnių, saugesnių prekių ir paslaugų, atitinkančių jo lūkesčius. Tai, kas dar vakar buvo unikalu ir teikė pranašumą prieš konkurentus, šiandien gali būti savaime suprantamas dalykas...

Naujausi ir pažangiausi sprendimai apskaitos ir audito įmonių darbo organizavimui
Žurnalas "Apskaitos ir mokesčių apžvalga", Nr. 6 (156), 2007 birželis

Augantis apskaitos ir audito įmonių Lietuvoje populiarumas verčia ieškoti būdų efektyvesniam darbo organizavimui. Pagrindinėmis problemomis, atimančiomis ženklią apskaitininkų ir auditorių darbo laiko dalį, tampa klientų finansinių duomenų rinkimas bei suvedimas į sistemą. Dėl to švaistomas brangus laikas, kurį būtų galima skirti kokybiškesnei esamų klientų finansinei analizei bei naujų klientų paieškai. Greta mechaninio duomenų suvedinėjimo, svariais apskaitos įmonių laiką "ryjančiais" veiksniais tampa sudėtingas apskaitos programų valdymas bei paties darbo organizavimo metodika. Pastaroji, matyt, ir sukelia daugiausia problemų...

About BCPlius

BCPlius is adapted to work with Windows 10 operating system. Our company successfully uses BCPius system in Windows 10 environment.

CSRP level IT solution for business management - an absolute advantage!

Most progressive companies that quickly respond to competitors' ambitions to take over some market share, use of modern technology, which helps to optimize the company's operations, saves time and money.

The main advantages of BCPlius philosophy - Customer Synchronized Resource Planning, CSRP. At such high level, the system is characterized by prompt reaction to market changes, while combining in a single system internal (Enterprise resource planning, ERP) and external (Customer Relationship Management, CRM) elements and processess, necessary for successful development of a business.:

Several reasons, why you have to install the business management system:
Centralized management, reliability and security - comprehensive benefits for the company

BCPlius business management system ensures a stable and simple management of the company in the context of dynamic business environment and various customer needs. All operations are recorded in a central database. The information can be used by workers from procurement, marketing, sales, finance and other departments.

For sales manager...

With a 360-degree view of each customer and the necessary software tools, the company's sales department can easily identify the most profitable open sales positions, which should be focused on. Sales managers also have a chance to quickly look at the customer's purchase history, a list of products that a customer has already purchased, signed contracts, submitted proposals, the entire history of communication with the customer, no matter how long ago it was done, plan the work in accordance of ongoing projects etc.

For marketing specialist..

Marketing specialist can carry out result-oriented sales promotion campaigns, plan campaigns, change pricing and discounts system strategies, by analyzing sales results according to customer, time periods, products, groups, and other criteria.

For Financier...

During the operations, invoice accounting entries are automatically generated, therefore a company financier do not waste time in entering accounts manually as well as preparing declaration and reports. He can devote more time to the company's cost analysis, financial planning and performance improvement.

For company director...

Director can access the system via the Internet at any time and from anywhere in the world. He can take advantage of flexible analysis tools that reflect the real situation of the company. At the same time, director can coordinate the work and to evaluate staff performance. He can be sure that the staff turnover will not impact the company's performance critically. All the information about the existing and potential customers, projects, completed and planned tasks are saved in central database. Therefore, even a new employee will have a chance to continue the work and tasks without any hesitation.

Reliable and safe

The usage of the database architecture created by latest technology can assure that BCPlius business management system has a high reliability and ensure correct obtainment of the results..

BCPlius – the first Lithuanian business management system, tested in accordance with requirements of Microsoft. Successfully carried out tests "Verified for Windows XP" in international laboratory confirmed that business management system BCPlius is suitable to work in Windows XP environment. On February 6th, 2005 "Microsoft Platform Test for ISV Solutions" tests were also successfully performed and completed. BCPlius was provided with the product identification number: UA0402111954.

Sistemos komponentai

Šiuo metu CSRP lygio verslo valdymo sistemą BCPlius sudaro sprendimai, kurie puikiai funkcionuoja tiek kartu, tiek atskirai ir gali būti pritaikomi pagal kliento poreikius.

Prices

BCPlius is adapted to work with Windows 10 operating system. Our company successfully uses BCPius system in Windows 10 environment.

BCPlius Rent price
EUR/m.
(one user)
BCPlius-1 (Standartinis). Viena darbo vieta 
Finansų apskaitos modulis (tame tarpe būsimų laikotarpių operacijos, komandiruočių apskaita, banko įrašų apie pinigų mokėjimą importas, buhalterinės apskaitos papildomos ataskaitos, banko įrašų apie pinigų gavimą importas)
Prekybos modulis (tame tarpe prekybos papildomos ataskaitos, konsignacinė prekyba, priminimų dėl įsiskolinimo siuntimas el. paštu, prekybinių dokumentų siuntimas el. paštu, periodinis pardavimo dokumentų kūrimas)
Ilgalaikio turto modulis
Inventorizacijos modulis
35,00€
BCPlius-2 (Išplėstas). Viena darbo vieta 
Finansų apskaitos modulis (tame tarpe būsimų laikotarpių operacijos, komandiruočių apskaita, banko įrašų apie pinigų mokėjimą importas, buhalterinės apskaitos papildomos ataskaitos, banko įrašų apie pinigų gavimą importas)
Prekybos modulis (tame tarpe prekybos papildomos ataskaitos, konsignacinė prekyba, priminimų dėl įsiskolinimo siuntimas el. paštu, prekybinių dokumentų siuntimas el. paštu, periodinis pardavimo dokumentų kūrimas)
Ilgalaikio turto modulis
Inventorizacijos modulis
Darbo užmokesčio ir personalo modulis(tame tarpe darbo laiko apskaita, personalo bylos ir įsakymai)
42,00€
Papildomai nuomojami moduliai 

Web sąsajos modulis

20,00€

Web servisas (dar instaliavimo darbai pagal aptarnavimo įkainius)

20,00€

Kasos aparato modulis

20,00€

GPAIS

20,00€

Duomenų teikimas į "E-Sąskaita

5,00€

Apskaičiavimų centras(D.U.)

5,00€

Apskaičiavimų centro suvestiniai apskaičiavimai(D.U.)

5,00€

Pranešimų ir veiksmų centras (naujas)

3,00€

Remonto valdymo modulis

3,00€

Rinkliavų ir mokesčių modulis

3,00€

Gamybos modulis

3,00€

Transporto apskaitos modulis

3,00€

Užduočių valdymo modulis (CRM+)

3,00€

Sutarčių valdymo modulis

3,00€

Tikslinių atsiskaitymų apskaitos modulis

3,00€


Papildoma duomenų bazė

3,00€
Serverio nuoma 

Serveris (standartinis)

10,00€

Serveris (dedikuotas)

28,00€

Kainos gali keistis.

Kainos pateikiamos eurais be PVM.

Support

For BCPlius support or purchase, please contact
 
by email:
 
by phone: +370 46 310613
 
address: Dariaus ir Girėno g. 21, Klaipėda

Updates

How to do the update of BCPlius Software?  ManualVideo prezentacijos

Šiame skyriuje pateikiamos video prezentacijos apie įvairių operacijų įvedimą programoje BCPlius. Prezentacijos yra suskirstytos pagal programos modulius į dažniausiai užduodamus klausimus.

Jeigu neradote video atsakymų į Jus dominančius klausimus, prašome kreiptis elektroniniu paštu bcplius@bcplius.lt (įrašydami klausimą, įmonės pavadinimą, bei kontaktinio asmens duomenis). Jūsų klausimus užregistruosime, o vėliau patalpinsime svetainės skyriuje Video prezentacijos.

Demesio!!! , kad informacija pasiektų kuo daugiau vartotojų, dirbančių su BCPlius programa, rekomenduojame su video prezentacijomis supažindinti darbuotojus, kuriems jos gali būti aktualios.

Programos valdymas
Finansinių operacijų šablonai


Financinių operacijų grupės kūrimas
Prekybos dokumentų buhalteriniai šablonai


Skolų dengimas


Ilgalaikio turto kortelė

Modules

Verslo valdymo sistemą BCPlius sudaro paketas modulių, kurie puikiai veikia tiek kartu, tiek atskirai ir gali būti pritaikomi pagal Jūsų poreikius. Be to, siekdami dar didesnio funkcionalumo, siūlome Jums verslo valdymo sprendimus – modulių kombinacijas, skirtas konkretiems veiklos procesams optimizuoti ir standartizuoti.

Finansų apskaitos modulis

Visa buhalterija nuo operacijos įvedimo iki balanso gavimo. Atliekamos  visos buhalterinės operacijos: valiutinės,  banko, kasos bei avansinių apyskaitų apskaita. Skolų sekimas. Galimybė mokėjimo pavedimus eksportuoti tiesiai į banką elektroniniu formatu per internetą. Galimybė bet kokiu momentu importuoti į programą valiutų kursus iš interneto.  Valiutiniuose įrašuose automatinis kurso įtakos apskaičiavimas. Ruošiamos ir spausdinamos įvairios ataskaitos (PVM ataskaitos, PVM sąskaitų faktūrų registras, skolų suderinimo aktai...) bei finansinės atskaitomybės formos – Pelno (nuostolio) ataskaitos, Balansas ir kita.

Būsimų laikotarpių operacijos

Ši funkcija palengvins Jūsų darbą su būsimų laikotarpių sąnaudų nurašymais bei būsimų laikotarpių pajamų užskaitymais.

Komandiruočių apskaita

Galimybė apskaičiuoti komandiruočių dienpinigių išlaidas, pagal LR finansų ministerijos nustatytas dienpinigių vykstantiems į komandiruotes normas.

Buhalterinės apskaitos papildomos ataskaitos

Skolų būklių su vėlavimais. Šioje ataskaitoje galėsite peržiūrėti ir analizuoti informaciją apie klientų skolas, apmokėjimo terminus ir likučius.

Banko įrašų apie pinigų gavimą importas

Ši funkcija padės Jums lengvai importuoti banko įrašų duomenis į programą. Jums nebereikės pinigų gavimų suvedinėti ranka, o atidarius importuotą pinigų gavimo įrašą, jį galėsite iškart sudengti su reikiamu dokumentu!

Prekybos modulis

Atsargų ir paslaugų apskaitos modulis.Neribotas sandėlių skaičius. Atsargų judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę  atsargų apskaitą. Atsargų nurašymas. Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį.  Pirkimų, pardavimų (FIFO ir konkrečių kainų metodu) apskaita litais ir užsienio valiuta. PVM sąskaitų – faktūrų išrašymas. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema. Visos prekybinės ataskaitos.

Savikainos perskaičiavimas

Ši funkcija Jums leis koreguoti produkto savikainą, kai jis jau nurašytas ar parduotas.

Konsignacinė prekyba

Ši funkcija palengvins įmonės konsignacinių procesų realizavimą apskaitoje.

Prekybos papildomos ataskaitos

Pardavimų apmokėjimai pagal vadybininkus. Šioje ataskaitoje galėsite peržiūrėti ir analizuoti informaciją apie vadybininkų pardavimus, klientų atsikaitymą už parduotas prekes bei paslaugas ir pelningumą.

Pasiūlymai ir užsakymai. Šioje ataskaitoje galėsite analizuoti duomenis apie pasiūlymus ir užsakymus, peržiūrėti dokumentų įvykdymo datas, prekių likučius, sandėlyje esamų produktų trūkumą bei kitą reikalingą informaciją.

Įmonių apyvarta. Šioje ataskaitoje galėsite analizuoti savo įmonės apyvartą pagal pirkimus bei pardavimus, analizuoti informaciją pagal pasirinktą laikotarpį, atsakingus vadybininkus, įmones.

Planuojami pardavimai. Šios ataskaitos pagalba galėsite analizuoti, planuoti pardavimų apimtis, atitinkamai įvertinti trūkstamų prekių likučius.

Prekių likučiai pagal pirkimo adresatus (personalas, skyrius). Šioje ataskaitoje galėsite peržiūrėti ir analizuoti informaciją apie prekių likučius pagal materialiai atsakingus asmenis.

Prekių nurašymo ataskaita. Šioje ataskaitoje galėsite matyti informaciją apie nurašytas prekes pagal laikotarpį, nurašymo dokumentų grupę, nurašymo dokumente nurodytą asmenį, sandėlį ar prekę.

Užduotys pagal prekybos pasiūlymus. Šioje ataskaitoje galėsite matyti visą reikalingą informaciją apie užduotis, sukurtas prekybinio dokumentu pagrindu.

Inventorizacijos modulis

Inventorizacijos atsargų, žaliavų, medžiagų, prekių sąrašo sudarymas. Faktiškai rasto trūkumo bei pertekliaus nurašymas, pajamavimas. Inventorizacijos aprašo suformavimas ir spausdinimas.

Kasos aparatų modulis

Visi kasos naudojimo "įrankiai" – pinigų įdėjimas ir išėmimas į/iš kasos aparato, pinigų stalčių atidarymas, suminė atskaita, X ataskaita, Z ataskaita ir kt. 

Ilgalaikio turto modulis

Ilgalaikio turto grupės, ilgalaikio turto kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas, taikant skirtingus nusidėvėjimo metodus. Įvedimo į eksploataciją, priėmimo-perdavimo aktų ruošimas ir spausdinimas.  Automatinis ilgalaikio turto sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas.

Ilgalaikio turto inventorizacija

Ši funkcija leis Jums atlikti ilgalaikio turto patikrinimą pagal buvimo vietas, materialiai atsakingą asmenį, skyrių ir balansinę sąskaitą.

Personalo valdymo modulis

Personalo sąrašo sudarymas ir grupavimas pagal skyrius, kt. grupes. Darbuotojo kortelė (byla). Darbo sutarčių tvarkymas ir spausdinimas. Nedarbingumo pažymėjimai, įsakymai dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo bei kiti, susiję su personalo valdymu. Duomenys automatiškai persikels į darbo laiko apskaitą ir darbo užmokesčio modulį.

Darbo laiko apskaita
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas ir spausdinimas. Duomenys apie darbo laiką automatiškai persikels į darbo užmokesčio modulį.

Darbo užmokesčio modulis

Automatiškas atlyginimo paskaičiavimas. Galima skaičiuoti darbo užmokesti pagal dienos ir valandos tarifą, apskaičiuoti atostoginius, išeitines pašalpas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus. Fizinių asmenų pajamų ir socialinio draudimo  mokesčių skaičiavimas. Mokėjimo žiniaraščių ir suvestinių,  ataskaitų VMI ir Sodrai ruošimas ir spausdinimas.

Apskaičiavimų centras

Ši funkcija leis lengvai ir greitai atlikti pagrindinius darbo užmokesčio skaičiavimo veiksmus bei atlikti apskaičiavimus pagal vidutinį darbo užmokestį, įsakymų ir nedarbingumo pažymėjimų (iš Personalo valdymo modulio) pagrindu. Taip pat šios funkcijos pagalba galėsite lengviau įvesti mėnesio nustatytas sumas pagal darbuotojų sąrašą, pvz., premijas, tarpines išmokas.

Apskaičiavimų centro Suvestiniai apskaičiavimai

Ši funkcija padės Jums lengvai ir greitai atlikti socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą, atostogų atidėjimų ir kitų procentinių įmokų apskaičiavimą bei sukurti buhalterinius įrašus.

Darbo užmokesčio išplėtimo modulis (Valstybės tarnautojai)

Valstybės tarnautojų pagal LR Valstybės tarnybos įstatymą algos, priedų ir priemokų skaičiavimas.

Gamybos modulis

Automatizuotas gamybos procesas. Gaminio sudėties aprašymas, sudarant  technologines korteles, sunaudotų žaliavų nurašymas, gaminių savikainos skaičiavimas ir pajamavimas į sandėlį. Gamybinių dokumentų spausdinimas, ataskaitos.

Užduočių valdymo modulis (CRM+)

Užduočių kortelės, planuojamos atlikimo datos, atsakingi asmenys – viskas vienoje vietoje. Įmonės vidaus ir išorės užduočių kontrolė. Efektyvus ryšių su klientais palaikymas. Pasinaudoję šio modulio galimybėmis sumažinsite savo įmonėje spausdinamos dokumentacijos kiekį taikydami įmonės veiklą pagal ISO standartus.

Remonto valdymo modulis

Pagrindinis tikslas kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie įmonės atliktus remonto darbus bei su tuo susijusius veiklos procesus vieningoje duomenų bazėje. Galimybė fiksuoti ir matyti visą produkto remontų istoriją. Remonto darbų vykdymo kontrolė. Galimybė pildyti ir spausdinti įvairių tipų ataskaitas. Galimybė formuoti, spausdinti, saugoti įvairius dokumentus, susijusius su produkto remontu (sąskaitos-faktūros, garantiniai pasai, atliktų darbų aktai ir t.t.).

Rinkliavų ir mokesčių modulis

Modulis "Rinkliavos ir mokesčiai" yra skirtas komunalinių bei kitų mokesčių, susijusių su patalpų nuoma, apskaičiavimui bei valdymui, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimui. Pagrindinis tikslas: administruoti rinkliavų ir mokesčių surinkimą, pateikti klientams dokumentus, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie turto vienetus, klientus, nuomai skirtas patalpas bei su tuo susijusius veiklos procesus vieningoje duomenų bazėje.

Sutarčių valdymo modulis

Įmonės sudarytų sutarčių registravimas bei atsiskaitymų pagal sutartis kontrolė. Galimybė nurodyti sutartyse galiojimo laiką, mokėjimo sąlygas bei grafikus. Sutarčių formavimas ir spausdinimas. Ataskaitos.

Transporto apskaitos modulis

Autotransporto (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapų, įsigyto ir sunaudoto kuro, pravažiuotų maršrutų ir vairuotojų darbo apskaita, aktų ir ataskaitų spausdinimas. Padangų apskaita.

Krovinių gabenimo modulis

Pilna krovinių gabenimo apskaita. Informacija apie reisus, transportą,  kuro sąnaudas, atstumus, prastovas ir kt.. Visa informacija apie krovinį.  Automatiškai skaičiuojamas krovinio gabenimo pelningumas. Ataskaitos.

Blankų apskaitos modulis

Griežtos atskaitomybės blankų registravimas ir jų būklių fiksavimas. Blankų skirstymas į rinkinius. Ataskaitų apie blankų panaudojimą ruošimas ir spausdinimas.

Tikslinių atsiskaitymų modulis

Specialių mokesčių nustatytiems fiziniams asmenims apskaičiavimas, abonentinis mokestis, mokestis už maitinimą įmonėje ir kt.. Skolų ir permokų registravimas, kvitų spausdinimas.

Planuojamų išlaidų vykdymo modulis

Planuojamų išlaidų įvedimas, asignavimų ir faktinių išlaidų apskaita pagal sąmatų straipsnius, biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitos pildymas ir spausdinimas.

Solutions

BC Verslas

          Pagrindinis tikslas -  kaupti, sisteminti ir teikti duomenis apie darbuotojams, padaliniams, įmonėms ir organizacijoms skiriamas užduotis bei su tuo susijusius veiklos procesus: kaupti duomenis apie klientus vieningoje klientų duomenų bazėje, geriau pažinti savo klientų poreikius; planuoti santykius su klientais, kontroliuoti klientų poreikių patenkinimą; valdyti pardavimo procesą, greitai ir efektyviai identifikuoti visus žingsnius iki užduoties užbaigimo; nustatyti įmonės galimybes įvairiuose veiklos etapuose; operatyviai informuoti darbuotojus apie savo komandos dalyvių veiksmus; registruoti užduotis darbuotojui (taip pat darbuotojas gali sau registruoti užduotis); kontroliuoti užduočių įvykdymą bei įvykdymo laiką. Ataskaitos apie užduočių vykdymą, darbuotojų darbo planų spausdinimas ir kitos ataskaitos.
          Įmonės sudarytų sutarčių registravimas bei atsiskaitymų pagal sutartis kontrolė. Galimybė nurodyti sutarčių galiojimo laiką, mokėjimo sąlygas bei grafikus. Sutarčių formavimas ir spausdinimas. Sutarčių vykdymo planavimas ir fakto fiksavimas. Derinimo su kitomis sistemomis ir programomis galimybė.

Įmonėje vykstančių administracinių procesų optimizavimas ir paspartinimas

BC Transportas

          Sprendimas apima visas krovinio aptarnavimo operacijas, pradedant pirminės informacijos apie krovinį gavimu ir baigiant jo pristatymu klientui. Užtikrina patogų informacijos apie krovinius rinkimo ir kaupimo mechanizmą, krovinių pristatymo planavimą ir registraciją, dokumentų, susijusių su krovinių gabenimu, kontrolė bei susiejimas.
          Autotransporto (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapų, įsigyto ir sunaudoto kuro, pravažiuotų maršrutų ir vairuotojų darbo apskaita, aktų ir ataskaitų spausdinimas. Padangų apskaita. Išsami krovinių gabenimo apskaita. Informacija apie reisus, transportą, kuro sąnaudas, atstumus, prastovas ir kt.. Visa informacija apie krovinį. Automatiškai skaičiuojamas krovinio gabenimo pelningumas.

Transporto įmonių veiklos ir su ja susijusių procesų valdymas bei optimizavimas

BC Personalas

          Skirtas įmonės personalo administravimui. Personalo sąrašo sudarymas ir grupavimas pagal skyrius. Darbuotojų bylos. Darbo sutarčių tvarkymas ir spausdinimas. Įsakymai dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo bei kiti, susiję su personalo valdymu. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas ir spausdinimas. Darbuotojų sąrašo spausdinimas ir įsakymų ataskaita.
          Automatiškas atlyginimo apskaičiavimas. Galima skaičiuoti darbo užmokestį pagal dienos ir valandos tarifą, apskaičiuoti atostoginius, išeitines pašalpas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus. Gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas. Mokėjimo žiniaraščių ir suvestinių, ataskaitų VMI ir Sodrai ruošimas bei spausdinimas.

Procesų, susijusių su įmonės personalo administravimu, valdymu bei darbo užmokesčio skaičiavimu, automatizavimas

BC Komercija

          Palaiko visą prekių ir paslaugų judėjimo ciklą ir užtikrina visų prekybos, kainodaros ir santykių su klientais, analitinių ataskaitų formavimo, lojalumo programų procesų valdymą. Prekių ir paslaugų kontrolė. Neribotas sandėlių skaičius. Prekių judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę atsargų kontrolę. Prekių nurašymas. Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį. PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema. Prekybinės ataskaitos.
          Įmonės vidaus ir išorės užduočių kontrolė. Efektyvus ryšių su klientais palaikymas. Pasinaudojus šios sistemos galimybėmis sumažinamas įmonėje spausdinamos dokumentacijos kiekis, organizuojant įmonės veiklą pagal ISO standartus. Derinimo su kitomis sistemomis ir programomis galimybė. Visi kasos naudojimo „įrankiai“ – pinigų įdėjimas ir išėmimas į (iš) kasos aparatą (-o), pinigų stalčiaus atidarymas, suminė ataskaita, X ataskaita, Z ataskaita ir kt.

Prekybos ir paslaugas teikiančių įmonių veiklos optimizavimas ir automatizavimas

BC Finansai

          Visa buhalterija nuo operacijos įvedimo iki balanso gavimo. Atliekamos visos buhalterinės operacijos: valiutinės, banko, kasos bei avansinių apyskaitų apskaita. Įsiskolinimų kontrolė. Galimybė mokėjimo nurodymus siųsti tiesiai į banką elektroniniu formatu per internetą. Galimybė bet kokiu momentu įkelti į programą valiutų kursus iš interneto. Valiutiniuose įrašuose automatinis kurso įtakos apskaičiavimas. Ruošiamos ir spausdinamos įvairios ataskaitos (PVM ataskaitos, PVM sąskaitų faktūrų registras, skolų suderinimo aktai...) bei finansinės atskaitomybės formos - pelno (nuostolio) ataskaitos, balansas ir kita.
          Ilgalaikio turto grupės, ilgalaikio turto kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas, taikant skirtingus metodus. Atidavimo į eksploataciją, priėmimo-perdavimo aktų ruošimas ir spausdinimas. Automatinis ilgalaikio turto sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas. Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita. Atsargų ir paslaugų kiekinė ir suminė apskaita. Pajamavimas, nurašymas (FIFO ir konkrečių kainų metodu). Apskaita litais ir užsienio valiuta.

Įmonės finansinės apskaitos automatizavimas

BC Gamyba

          Gaminio sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles, sunaudotų žaliavų nurašymas, gaminių savikainos skaičiavimas ir pajamavimas į sandėlį. Gamybinių dokumentų spausdinimas, ataskaitos. Atsargų ir paslaugų apskaita. Neribotas sandėlių skaičius. Atsargų judėjimas, galimybė vesti kiekinę ir suminę atsargų apskaitą. Atsargų nurašymas. Atsargų judėjimo kontrolė. Užsakymų tiekėjams ir pasiūlymų pirkėjams paruošimas. Komplektavimas ir iškomplektavimas. Įvairios ataskaitos.

Gamybos procesų apskaitos automatizavimas

 

Use BCPlius

BCPlius is adapted to work with Windows 10 operating system. Our company successfully uses BCPius system in Windows 10 environment.

Siūlome pasirinkti Jums patogiausią programos bandymo būdą:


1. Naudokitės NEMOKAMAI verslo valdymo ir apskaitos programa!

Tai lengva ir paprasta – užsisakykite sistemos pristatymą Jūsų darbo vietoje ir naudokitės naujausia programos versija nemokamai! Mūsų specialistai įdiegs BC Plius Jūsų darbo vietoje (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose), parodys programos galimybes, suteiks konsultaciją diegimo klausimais ir konsultuos nemokomai telefonu.*

Order
* - visi programos moduliai naudojami nemokomai 60 dienų. Pasibaigus nemokamo naudojimo laikotarpiui, informacija domenų bazėje nedingsta, nors prieiga ir apribojama . Įsigijus reikiamus modulius, Jūs vėl tesite darbą su programa ir suvestais duomenimis.2. Naudojant interneto prieigą (on-line)

Alternatyvos rinkoje neturinti sistemos bandymo galimybė – junkitės prie sistemos tiesiai iš savo kompiuterio, naudodami interneto ryšį! Tai greita, paprasta ir efektyvu. Jums bus suteiktas prisijungimo vardas bei slaptažodis ir atsiustas Jūsų nurodytu el. paštu, kuriuos naudodami, galėsite prisijungti prie duomenų bazės ir išbandyti sistemos galimybes.

Order

BCPlius užsakymo forma

Užpildykite BC Plius demonstracijos užsakymo formą ir mūsų darbuotojai susisieks su Jumis

Jūsų duomenys išsaugoti, mūsų darbuotojai susisieks su Jumis.

BCPlius Demonstracijos užsakymas

Demonstracinės on-line versijos išbandymo sąlygos ir taisyklės:

  • Norėdami gauti prisijungimo prie sistemos duomenis, privalote teisingai užpildyti visus registracijos formos laukelius;
  • Nuoroda į demonstracinę on-line programos versiją ir prisijungimo duomenys bus išsiųsti į el.pašto dėžutę, nurodytą registravimo formoje;
  • Nuoroda bei prisijungimo duomenys galioja nuo registracijos momento iki sekmadienio 24:00 val.;
  • UAB "Balco Ltd.", gerbdama lankytojų konfidencialumą, garantuoja, kad registracijos formoje pateikti duomenys nebus platinami ar skelbiami tretiesiems asmenims;
  • UAB "Balco Ltd." neprisiima jokios atsakomybės už sistemoje vartotojo įvestos informacijos pobūdį ar išsaugojimą;

Prisijungimui būtina turėti:

  • Kompiuterį su interneto ryšiu;
  • Windows 7, Windows 8 ar Windows 10 operacinę sistemą;

Norėdami parsisiųsti programą, užpildykite žemiau esančią formą, įsitikinkite, jog visuose laukeliuose įvesta informacija teisinga ir spauskite "Užsakyti". Jūsų nurodytu el.paštu bus išsiųsta nuoroda į demonstracinę on-line programos versiją ir prisijungimo duomenys.


 Su sąlygomis ir taisyklėmis sutinku

Jūsų duomenys išsaugoti, mūsų darbuotojai susisieks su Jumis.

About US

Common information:

Contacts

Bendra informacija:

Parašykite mums laišką

Jūsų pranešimas sėkmingai išsiųstas

Mus domina BCPlius programos nuoma

Malonu, kad sudomino mūsų pasiūlymas. Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.

Mus domina BCPlius el. parduotuvė

Malonu, kad sudomino mūsų pasiūlymas. Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.

Partners

UAB "Kompera" : Vairo g. 8, Šiauliai. Tel 8 41 520225,  www.kompera.lt


Kiekvienas verslas yra bendravimo, partnerystės, bendrų interesų paieškos. Todėl mes visada ieškome patikimų partnerių ir jaučiamės saugiai su jais bendradarbiaudami. Taip įgyjame daugiau patirties ir informacijos – taip galime toliau sėkmingai plėtoti savo verslą. Mes siūlome Jums bendradarbiauti – pasidalinsime savo žiniomis ir sukaupta patirtimi.

Kokybiškas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikia

Jeigu Jums reikalingi patikimi, kvalifikuoti, gerai savo darbą išmanantys apskaitos specialistai, rekomenduojame mūsų partnerius!


MB "Klaipėdos apskaita"
Šilutės pl. 2-537, Klaipėda
tel.:+370 65636949; +370 65345231

Buhalterinės apskaitos paslaugos
UAB "Audito sprendimai"
Šeimyniškių gt. 16, LT-09312 Vilnius

Buhalterinės apskaitos paslaugos
UAB FINFOX
Trinapolio g. 9A-36, 08337 Vilnius

Buhalterinės apskaitos paslaugos
UAB "Imbartė"
Baltijos pr. 113-15, 93221 Klaipėda
Apskaitos paslaugos ir auditas

Competence

Pirmąjai bendrovei Lietuvoje skirta "Microsoft" programinės įrangos sprendimų kompetencija

Informacinių technologijų ir biuro technikos kompanija "Balco Ltd." pirmoji Lietuvoje įgijo "Microsoft" programinės įrangos sprendimų kompetenciją (ISV- "Independent Software Vendor”). Tai tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis kad įmonė kuria ir platina patikimus programinės įrangos sprendimų paketus, pagrįstus "Microsoft" technologijomis.

Bendrovei "Balco Ltd." programinės įrangos sprendimų kompetencija (ISV) buvo skirta po to, kai nepriklausoma laboratorija "VeriTest” atliko bendrovėje kuriamos programinės įrangos testavimą, pripažįstamą "Microsoft”.

"Ši kompetencija rodo, kad esame pajėgūs kurti programinę įrangą, patikimai ir stabiliai dirbančią "Windows XP" operacinėje sistemoje", - sakė "Balco Ltd." direktorius Aleksandras Jakovlevas. Pasak jo, ISV kompetencija vidutinio dydžio IT kompanijai suteikia konkurencinį pranašumą, nes patvirtina, kad jos kuriama programinė įranga atitinka tarptautinius kokybės ir diegimo spartos standartus.

Nuo 1991 m. dirbanti Klaipėdos IT bendrovė "Balco Ltd." platina savo sukurtą buhalterinės apskaitos programą "BC Apskaita Plius", skirtą vidutinio dydžio įmonėms. Tarp bendrovės klientų - krovinių gabenimo, jūrų agentavimo, prekybos, logistikos bendrovės, paslaugų bei gamybinės įmonės, biudžetinės įstaigos. "Balco Ltd." šiuo metu dirba 20 darbuotojų, bendrovės apyvarta 2003 m. siekė 3,6 mln. litų.

"Balco Ltd." pavyzdys rodo, kad įmonė nebūtinai turi būti didelė ar veikti tarptautiniu mastu, kad gautų "Microsoft" pripažinimą ir būtų minima vienoje gretoje su pasaulinėmis programavimo kompanijomis. Pakanka nuosekliai ir kryptingai dirbti", - teigė "Microsoft Lietuva" atstovas darbui su partneriais Darius Musteikis. Pasak jo, šiuo metu dar bent keletas Lietuvos įmonių ruošiasi siekti kompetencijos programinės įrangos sprendimų srityje.

"Microsoft" kompetencijų programa Lietuvoje buvo pradėta 2004 m. Pagal programą, Lietuvos IT bendrovės, patvirtinusios savo kvalifikaciją specialistų ar produktų testavimu bei klientų atsiliepimais, gali įgyti kompetencijas 9 srityse, tarp jų – IT saugumo sprendimų, integruotų elektroninio verslo sprendimų, mokymo sprendimų bei kitose srityse. Įgytos kompetencijos apibrėžia IT bendrovės specializacijos sritis, todėl potencialiems užsakovams tampa lengviau pasirinkti savo IT partnerius pagal jų specializaciją.

Apie "Balco Ltd."

Bendrovė pradėjo veiklą 1991 m. lapkričio mėn. Tai pirmoji ir viena didžiausių Klaipėdos bendrovių dirbanti informacinių technologijų ir biuro technikos srityje, turinti pagrindinį techninį centrą Klaipėdos mieste. Per veiklos laiką darbuotojų skaičius išaugo iki 20 žmonių, apyvarta kito nuo 0,4 iki 4,2 mln. litų. Visi įmonėje dirbantys specialistai baigę aukštąsias mokymo įstaigas, dauguma jų apmokyti įvairiuose užsienio gamintojų organizuojamuose kursuose. Pagrindinės veiklos sritys – kompiuterių priežiūra, remontas ir gamyba, periferinės kompiuterinės įrangos priežiūra, kompiuterių ir kompiuterinių tinklų operacinės sistemų sprendimai, instaliavimas ir priežiūra, programinės įrangos projektavimas ir kūrimas.

Apie "Microsoft"

1975 metais įkurta korporacija "Microsoft" (Nasdaq "MSFT") yra pasaulinė programinės įrangos, IT paslaugų ir sprendimų, padedančių efektyviau išnaudoti asmenines bei verslo galimybes, lyderė. 2003 metais Lietuvoje įsteigtas vietinis korporacijos padalinys – UAB "Microsoft Lietuva", kuriame šiuo metu dirba 17 žmonių. "Microsoft Lietuva" organizuoja programinės įrangos platinimą ir įgyvendina infrastruktūrinius IT projektus valstybiniame sektoriuje bei visų dydžių verslo įmonėse. Šiuo metu kompanija bendradarbiauja su maždaug 90-čia Lietuvos IT įmonių, tapusių jos veiklos partneriais. "Microsoft Lietuva" taip pat aktyviai vykdo socialiai atsakingas programas, bendradarbiaudama su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, aljansu "Langas į ateitį" bei neįgaliųjų asociacijomis ir draugijomis.

Į "Microsoft Lietuva" struktūrą taip pat įeina "Microsoft Business Solutions" grupė, kuri siūlo integruotas finansų ir verslo valdymo sistemas, padedančias organizacijoms efektyviau analizuoti veiklos procesus bei priimti pelningesnius sprendimus.